Chính sách hoàn tiền

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và tìm hiểu về Công ty TNHH GiaiphapSEO.vn.

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu: Nếu chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đã thỏa thuận trong hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền khách hàng đã thanh toán cho dịch vụ đó.
  • Sự cố kỹ thuật không thể khắc phục: Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng và không thể khắc phục để tiếp tục cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán cho phần dịch vụ chưa sử dụng.
  • Hủy dịch vụ trước thời hạn: Nếu khách hàng quyết định hủy dịch vụ trước thời hạn đã thỏa thuận, chúng tôi sẽ xem xét hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán, tuỳ thuộc vào thời gian sử dụng dịch vụ và điều khoản hợp đồng.

Để yêu cầu hoàn tiền, khách hàng cần liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ khách hàng đã được cung cấp. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý yêu cầu một cách nhanh chóng và công bằng.

Thông tin liên hệ